Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10531
Название: Economic security of higher education: opportunities and threats analysis
Другие названия: Економічна безпека вищої освіти: аналіз можливостей та загроз
Авторы: Tarasenko, I. O.
Bondarchuk, Julia
Tarasenko, O. S.
Ключевые слова: economic security
higher education system
economic security factors (opportunities and threats) of higher education
coefficient of favorability (unfavorability) of the environment
економічна безпека
система вищої освіти
чинники (можливості та загрози) економічної безпеки вищої освіти
коефіцієнт сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Tarasenko I. O. Economic security of higher education: opportunities and threats analysis / I. O. Tarasenko, J. A. Bondarchuk, O. S. Tarasenko // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 4 (12), Р. 1. – P. 40-43.
Source: Scientific bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся
Краткий осмотр (реферат): Higher education, as a part of ensuring competitiveness and economic security is the most vulnerable link for the challenges of globalization and internal threats that shows a clear need to study the factors of economic security of higher education and develop an appropriate strategy. The processes of higher education development nowadays require to study factors (opportunities and threats), which necessitate to develop appropriate methodological grounds. Economic security issues of higher education were researched by domestic and foreign scientists such as Alymova N. K., Batova V. N., Vahovych I. M., Dmitriev S. M., Mityakov S. N., Plotnikov M. V., Shiryaev M. V. Managing the economic security of higher education requires the development of methodological basis for analysis of economic security factors of higher education, the algorithm of diagnosis, determination of criteria and limit values of economic security indicators. The systematization of the main factors and the development of methodological approaches to assess their overall impact on the level of economic security of higher education. The article has identified the existing problems systematized the factors that most significantly affect the development prospects of higher education in Ukraine. There has also been proposed the use of the coefficient of favorability (unfavorability) of the environment for estimating the cumulative effect. Arrangement and analysis of internal and external factors of higher education economic security creates a basis for preventive and operative warning for undesirable consequences in the development strategy of higher education.
Вища освіта, як складова забезпечення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, є найбільш вразливою ланкою для викликів глобалізації та внутрішніх загроз, що обумовлює необхідність дослідження чинників економічної безпеки вищої освіти та розробки відповідної стратегії. Процеси розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі потребують дослідження чинників (загроз та можливостей), що обумовлює необхідність розробки відповідного методологічного обґрунтування. Проблематику економічної безпеки вищої освіти досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Алимова Н. К., Батова В. Н., Вахович І. М., Дмітрієв С. М., Мітяков С. Н., Плотніков М. В., Ширяєв М. В. Управління економічною безпекою вищої освіти потребує розробки методологічних основ аналізу чинників економічної безпеки вищої освіти, алгоритму їх діагностики, визначення критеріїв та граничних значень індикаторів економічної безпеки. У статті визначено існуючі проблеми та систематизовано чинники, які найбільш суттєво впливають на перспективи розвитку системи вищої освіти України; запропоновано використання коефіцієнта сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища для оцінки їх сукупного впливу. Систематизація та аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників економічної безпеки вищої освіти створить підґрунтя для превентивного і оперативного попередження небажаних наслідків в процесі розробки стратегії розвитку вищої освіти.
DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-40-43
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10531
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра іноземних мов
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 2410-9576
2412-2394
Располагается в коллекциях:Наукові публікації (статті)
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
20181106_302.pdf488,51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
20181106_302_Titul.pdf175,3 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
20181106_302_Zmist.pdf181,26 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.