Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10536
Название: Professional competencies formation of future specialists in finance
Другие названия: Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фінансів
Авторы: Verhun, Antonina
Mushkudiani, Oleksandra
Ключевые слова: professional competence
program learning outcomes
profossional tasks
self-development
stages of professional competencies development
професійна компетентність
програмні результати навчання
професійні завдання
саморозвиток
етапи розвитку професійних компетентостей
Дата публикации: Окт-2018
Библиографическое описание: Verhun A. Professional competencies formation of future specialists in finance / A. Verhun, O. Mushkudiani // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2018. – Vol. 6, No. 6. – P. 82-85.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Краткий осмотр (реферат): There have been considered the essence and content of professional competence of future financiers. There have been analyzed scientists' different approaches to determine the essence ofthe professional competence concept and its components. The measures have been proposed to update the national system of pedagogical education with the purpose to correspond financiers' professional competence with the growing requirements of the international market environment. The process of professional competence formation of the future specialist in finance has been considered and the stages of professional competence formation and development of future specialists have been highlighted. It has been established that the process of professional competence formation is carried out on the basis of the technology of activity and personality oriented learning, which is implemented through practical activity and the European credit transfor system, which allows to implement a systematic approach to learning and to form a flexible dynamic structure of hierarchical relationships between training levels.
Розглянуто сутність та зміст професійної компетентності майбутніх фінансистів. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення сутності поняття професійної компетентності та його складових. Запропоновано заходи щодо оновлення національної системи педагогічної освіти з метою відповідності професійної компетентності фінансистів зі зростаючими вимогами міжнародного ринкового середовища. Розглянуто процес формування професійної компетентності майбутнього фахівця фінансового профілю та виділено етапи становлення та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців. Встановлено, що процес формування професійної компетентності здійснюється на основі технології діяльнісного та особистісно орієнтованого навчання, яка реалізується через практичну діяльність та Європейську кредитно-трансферну систему, що дозволяє втілити системний підхід до навчання та сформувати гнучку динамічну структуру ієрархічних взаємозв 'язків між рівнями підготовки.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10536
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра іноземних мов
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 1338-9432
Располагается в коллекциях:Наукові публікації (статті)
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
20181107_304.pdf3,23 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.