Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10537
Title: Management concept for investment potential of institutions of higher education in the context of sustainable development
Other Titles: Концепція управління інвестиційним потенціалом закладів вищої освіти в контексті сталого розвитку
Authors: Verhun, Mykhailo
Bondarchuk, Julia
Keywords: an institution of higher education
management concept
investment potential
investment potential level of institutions of higher education
заклад вищої освіти
концепція управління
інвестиційний потенціал
рівень інвестиційного потенціалу закладу вищої освіти
Issue Date: Oct-2018
Citation: Verhun M. Management concept for investment potential of institutions of higher education in the context of sustainable development / M. Verhun, J. Bondarchuk // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2018. – Vol. 6, No. 6. – P. 86-91.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: The article considers the management conceptual bases of investment potential of a modern institution of higher education. This concept allows us to determine the complex characteristics of the investment attractiveness of an institution of higher education. The authors came up with principles, directions and measures for the management concept implementation in the context of sustainable development. In order to implement the above concept, tools for ensuring the dynamic functioning of the organizational and economic mechanism for managing the investment potential of an institution of higher education are developed within the mechanism of managing the investment potential of education institutions. The successful implementation of the development strategy will provide the educational package with competitive advantages in the market of educational and research services, will promote the development of material and technical base and measures of social and domestic character.
В статті розглянуто концептуальні основи управління інвестиційним потенціалом сучасного закладу вищої освіти. Дана концепція дозволяє визначити комплексну характеристику стану інвестиційної привабливості закладу вищої освіти. Авторами запропоновано принципи, напрями та заходи щодо реалізації концепції управління в контексті сталого розвитку. Для реалізації зазначеної концепції в рамках механізму управління інвестиційним потенціалом закладів освіти розроблено інструментальні засоби, які забезпечують динамічне функціонування організаційно-економічного механізму управління інвестиційним потенціалом закладу вищої освіти. Успішна реалізація стратегії розвитку забезпечить освітньому закладу конкурентні переваги на ринку освітніх і науково-дослідних послуг, сприятиме розвитку матеріально-технічної бази та заходів соціально-побутового характеру.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10537
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра філології та перекладу
Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181107_305.pdf2,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.