Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10541
Title: Методи прийняття управлінських рішень
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Семченко, Євгеній Олегович
Keywords: управлінські рішення
удосконалення процесу
методи прийняття рішень
якісні методи
кількісні методи
management decisions
improving the process
decision-making methods
qualitative methods
quantitative methods
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Бреус С. В. Методи прийняття управлінських рішень / С. В. Бреус, Є. О. Семченко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 26 жовтня 2018 року. – Вип. 40. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 2018. – С. 159-162.
Abstract: Здійснене дослідження теоретико-методичних аспектів прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. Розглянуто основні методи прийняття управлінських рішень.
Investigation of the theoretical and methodological aspects of making managerial decisions in terms of risk and uncertainty has been substantiated. The main methods of making managerial decisions has been considered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10541
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Breus_S.V._Semchenko_Ye.O..pdfТези конференції386,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.