Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10643
Title: Привід плосков’язальної машини
Authors: Олійник, Олена Юріївна
Піпа, Борис Федорович
Рубанка, Микола Миколайович
Keywords: привід плосков’язальної машини
Issue Date: 25-Jun-2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 126648 Україна, МПК D04B 15/96 (2006.01). Привід плосков’язальної машини / О. Ю. Олійник, Б. Ф. Піпа, М. М. Рубанка ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201801471 ; заявл. 15.02.2018 ; опублік. 25.06.2018, Бюл. № 12. – 2 c.
Abstract: Привід плосков'язальної машини містить механічну передачу, тягову ланцюгову передачу з ведучою зірочкою, кінематично з'єднані між собою, та в'язальну каретку, з'єднану з ланцюгом тягової ланцюгової передачі, причому привід оснащений двома паразитними шестернями та двома важелями, механічна передача виконана у вигляді циліндричної зубчастої передачі з ведучою та веденою шестернями та ланцюгової передачі, кінематично з'єднаними між собою, причому ведена шестірня циліндричної зубчастої передачі жорстко з'єднана з ведучою зірочкою тягової ланцюгової передачі, паразитні шестерні кінематично з'єднані з ведучою шестірнею циліндричної зубчастої передачі та між собою за допомогою важелів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10643
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра механічної інженерії (МІ)
Кафедра моделювання та художнього оздоблення одягу (МХОО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126648_patent.pdf237,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.