Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10726
Title: Актуальне мистецтво у просторі міста: масштабні відповіді на виклики часу
Other Titles: Contemporary art in the urban space: the scale of responses to the challenges of time
Authors: Вежбовська, Ліліана
Keywords: міський простір
актуальне мистецтво
Йозеф Бойс
Хрісто Явашев
мистецька акція
інтерактивність
Ізоляція
urban space
performance art
contemporary art
Joseph Beuys
Christo Javacheff
Izolyatsia
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Вежбовська Л. Актуальне мистецтво у просторі міста: масштабні відповіді на виклики часу / Л. Вежбовська // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 129-132.
Abstract: У статті досліджуються особливості взаємодії сучасного міського простору з актуальним мистецтвом. Такий спосіб діалогу сьогодні стає особливо актуальним за об'єктивної невідповідності вимогам сучасності українських міських ландшафтів, особливо, столичних. З його допомогою митці шукають способів привернення уваги до справжніх проблем міста, провокуючи глядача до зміни способу мислення, до відмови від стереотипного сприйняття. Тема досліджується на прикладі аналізу трьох мистецьких акцій, які здійснювалися у середовищі міст. Глобальні масштаби і незвичні форми актуального мистецтва розглядаються у контексті викликів глобалізаційних процесів.
This article investigates the features of interaction between the modern urban space and contemporary art. Today, this dialog has come to the forefront. Ukrainian urban landscapes aren`t in line with the objective demands of contemporaneity. This is especially true for the capital of Ukraine. In this way, contemporary artists search for a possibility to attract attention to the real problems of the city. They use provocations to change the kind of thinking of their viewers and to move away from stereotypes.The topic is explored using the examples of three art performances in the urban space.The global scale and unusual forms of this contemporary art are considered in the context of the challenges of globalization processes.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10726
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V2_P129-132.pdf231,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.