Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10754
Title: Інформаційний простір сучасної дизайн-освіти
Other Titles: Information area of the modern design education
Authors: Кащенко, Олександр
Keywords: дизайн
дизайн–освіта
компетенції
design
інформаційний підхід
design education
competencies
information approach
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кащенко О. Інформаційний простір сучасної дизайн-освіти / О. Кащенко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 151-153.
Abstract: Сфера дизайну знаходиться у тісному зв'язку з суспільними процесами та вимагає впровадження прогресивних концепцій та технологій. Еволюція освітнього простору у відповідності до розвитку суспільства вимагає створення динамічного освітнього простору та формування відповідних компетенцій фахівця при навчанні за напрямом "Дизайн". Інформаційний підхід у навчальному процесі дизайн-освіти реалізується через зміну форми та методів навчання, перехід до формування проектних рішень на основі вивчення інформаційних процесів з використанням комп'ютерних технологій.
The design field is closely linked to social processes and requires the introduction of advanced concepts and technologies. The evolution of the educational space in accordance with the development of society requires the creation of a dynamic educational space and the formation of the corresponding competences of a specialist in studying in the direction of Design. Information approach in the educational process of design education is realized through the change of the form and methods of training, the transition to the formation of design decisions based on the study of information processes using computer technologies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10754
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V2_P151-153.pdf195,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.