Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10757
Title: Біотехнологічні процеси в технології формування шкіряних матеріалів
Other Titles: Biotechnological processes in the technology of forming of leather materials
Authors: Данилкович, А. Г.
Ліщук, В. І.
Охмат, О. А.
Keywords: біотехнологічні процеси
відмочування-зневолошування шкіряної сировини
формування шкіряних матеріалів
виробництво еластичних шкір
фізико-хімічні властивості
biotechnological processes
soaking-unhairing of leather raw materials
formation of leather materials
production of elastic leather
Issue Date: 2018
Citation: Данилкович А. Г. Біотехнологічні процеси в технології формування шкіряних матеріалів / А. Г. Данилкович, В. І. Ліщук, О. А. Охмат // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 14-24.
Source: Наукові праці Національного університету харчових технологій
Scientific Works of National University of Food Technologies
Abstract: У статті досліджено біокаталітичні процеси відмочування-зоління шкіряної сировини в технології виготовлення еластичних шкір. Мета дослідження полягала в тому, щоб довести ефективність використання бактерій Bacillus subtilis і ензимів панкреатину та ChemizymBH (фірма «Chemipol», Польща) у підготовчих процесах формування шкіряних матеріалів. Для дослідження використано шкури кроля прісно-сухого методу консервування товщиною 1,2—1,4 мм на стадії зневолошування-зоління та сировину великої рогатої худоби — бичка мокросоленого методу консервування після зневолошування-зоління і двоїння на товщину 2,0—2,2 мм. Ефективність біохімічних реагентів визначено шляхом оцінювання хімічного складу і фізико-механічних властивостей сформованого шкіряного напівфабрикату. У результаті дослідження встановлено скорочення тривалості технологічного процесу відмочування шкіряної сировини вдвічі та зменшення на 20% витрат екологічно небезпечних реагентів при золінні. Розроблена біотехнологія відмочування-зоління шкіряної сировини дає можливість об’єднати виконання послідовних процесів лужного оброблення шкіряної сировини. Реалізацію технологій зневолошування-зоління з використанням ферментного препарату Сhemizym BH за концентрації 0,3% та витраті води 100% маси золеного напівфабрикату впродовж 12 год з подальшим одногодинним м’якшенням у виробничих умовах можна вважати перспективною для виробництва еластичних шкір хромового дублення — взуттєвих, у тому числі для робочого і військового взуття, одягових і галантерейних.
Biocatalytic processes are investigated in the paper in order to increase the elasticity of the leather materials by received unhairing and liming semi-finished product that is exposed to proteolytic treatment by enzymes. The aim of this work is to investigate the influence of probiotic bacteria Bacillus subtilis, enzymes of pancreatin and Chemizym BH (“Chemipol” company, Poland) on the effectiveness of soaking, unhairing, liming and softening processes in leather production technology. The effectiveness of biochemical reagents in technological solutions and the duration of leather raw materials processing were determined. Rabbit leather processed by a fresh-dry method of canning in the thickness of 1.2—4.1 mm at the unhairingliming phase and cattle — a bull-calf processed by a saltywet method of canning after unhairing-liming and doubling to a thickness of 2.0—2.2 mm were used. The effectiveness of biochemical reagents was determined by evaluation of the chemical composition and physical-mechanical properties of the formed leather semifinished product. The reduction of duration in the soaking leather raw materials in the technological process was set to double and the 20% reduction of environmentally harmful reagents while liming was established. The developed biotechnology of soaking-liming of leather raw materials makes it possible to combine the implementation of successive processes of leather raw materials alkaline processing into one-stage technological cycle. For the production of chrome-tanning elastic leather — shoe, including working and military footwear, clothing and haberdashery, it may be considered the expediency to carry out unhairing-liming processes using the enzyme preparation of Chemizym BH at a concentration of 0.3% and 100% water consumption of the half-finished liming product weight during 12 hours with the next one-hour softening.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10757
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
ISSN: 2225-2924
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри (КТВШ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NUFT_2018_24(5)_P14-24.pdf372,62 kBAdobe PDFView/Open
NUFT_2018_24(5)_Titul.pdf432,55 kBAdobe PDFView/Open
NUFT_2018_24(5)_Zmist.pdf279,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.