Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10821
Title: Вербальні засоби вираження стереотипів про школу (на матеріалі англомовного фільму «Mean girls»)
Authors: Якуба, В. В.
Онопрієнко, Т. А.
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Онопрієнко Т. А. Вербальні засоби вираження стереотипів про школу (на матеріалі англомовного фільму «Mean girls») / Т. А. Онопрієнко; наук. кер. В. В. Якуба // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конф. (10 квітня 2018 р., м. Київ) / за заг. ред. М. О. Чернець. - Київ : КНУТД, 2018. - С. 387-391.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10821
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2018_P387-391.pdf372,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.