Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10843
Title: Особливості формування вільного простору сучасного закладу вищої освіти
Other Titles: Features of organization of free space of a modern higher education institution
Authors: Сафронова, Олена
Шмельова, Олександра
Мазурчук, Тетяна
Keywords: free space
co-working
higher educational institution
communicativeness
innovative technologies
informal educational space
вільний простір
коворкінг
заклад вищої освіти
інноваційні технології
комунікативність
неформальний навчальний простір
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Сафронова О. Особливості формування вільного простору сучасного закладу вищої освіти / О. Сафронова, О. Шмельова, Т. Мазурчук // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 214-217.
Abstract: Розглянуто поняття вільного студентського простору на базі закладу вищої освіти. Визначено, що вільний студентський простір на базі ЗВО може бути організований як студентський коворкінг-центр або як неформальний навчальний простір, основною рисою якого є інтеграція інноваційних технологій, і який формується за принципами коворкінгу. На основі аналізу наукових досліджень і світового досвіду проектування вільного студентського простору на базі ЗВО, запропоновані рекомендації до дизайну такого простору.
The notion of free student space on the basis of institution of higher education is considered. It has been determined that free student space on the basis of Higher Education Institutions can be organized as a student coworking center or as an informal educational space, the main feature of which is the integration of innovative technologies, and which is formed on the basis of co-working principles. Based on the analysis of scientific research and world experience in designing a free student space on the basis of higher education institutions, recommendations for the design of such space are proposed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10843
Appears in Collections:Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V2_P214-217.pdf213,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.