Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10867
Title: Оптимізація процесу наповнення-пластифікації шкіряного матеріалу
Other Titles: Оптимизация процесса наполнения-пластификации кожевенного материала
Optimization of leather material filling-plasticization process
Authors: Данилкович, А. Г.
Сангінова, О. В.
Червінський, В. О.
Keywords: метод релаксації
синтез плану
наповнення-пластифікація
оптимізація складу
шкіра
метод релаксации
синтез плана
наполнение-пластификация
оптимизация состава
кожа
relaxation method
plan synthesis
filling-plastification
composition optimization
skin
Issue Date: May-2018
Publisher: НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Citation: Данилкович А. Г. Оптимізація процесу наповнення-пластифікації шкіряного матеріалу / А. Г. Данилкович, О. В. Сангінова, В. О. Червінський // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня 2018 року. – Київ : НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2018. – С. 174-177.
Abstract: Розв’язано задачу оптимізації процесу наповнення-пластифікації шкіряного матеріалу із застосуванням модифікованого методу релаксації. Математичну модель процесу отримано із застосуванням центрального композиційного ротатабельного плану експерименту другого порядку. Оптимальний склад розробленої композиції установлюється при максимумі цільової функції, який відповідав найкращим компромісним значенням споживних показників шкіри – вихід матеріалу за площею, його жорсткість та загальний вміст жирових речовин в шкіряному напівфабрикаті.
Решена задача оптимизации процесса наполнения-пластификации кожевенного материала с применением модифицированного метода релаксации. Математическую модель процесса получено с использованием центрального композиционного ротатабельного плана эксперимента второго порядка. Оптимальный состав разработанной композиции устанавливается при максимуме целевой функции, который соответствовал наилучшим компромиссным значениям показателей кожи – выход материала по площади, его жесткость и общее содержание жировых веществ в кожевенном полуфабрикате.
The task of optimizing the process of filling-plasticization of tanning material with the use of a modified relaxation method is solved. The mathematical model of the process was obtained using the central composite rotatable plan of the experiment. The optimum composition of the developed composition is established at the maximum of the objective function, which corresponded to the best compromise values of the skin indices-the yield of the material over the area, its stiffness and the total fat content in the tannery.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10867
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMHTSSR_20180516-18_P174-177.pdf736,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.