Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10875
Title: Удосконалення конструкції побутового кондиціонера з метою підвищення ефективності технологічного процесу
Authors: Барко, Є. Д.
Петко, І. В.
Keywords: кондиціонер
зовнішній блок
конденсатор
4-ходовий клапан
компресор
кондиционер
внешний блок
компрессор
4-ходовой клапан
air conditioner
condenser
external unit
4-way valve
compressor
Issue Date: 2018
Citation: Барко Є. Д. Удосконалення конструкції побутового кондиціонера з метою підвищення ефективності технологічного процесу [Електронний ресурс] / Є. Д. Барко, І. В. Петко // Технології та дизайн. - 2018. - № 4 (29). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_4_13.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Вдосконалення конструкції кондиціонера за рахунок зміни конструкції компресора в процесі роботи на обігрів взимку. Вивчення будови кондиціонера, принцип роботи в двох режимах роботи як на охолодження в теплу так на обігрів в холодну пору року. Вдосконалено конструкцію кондиціонера, який працює в режимі обігріву приміщення при температурі зовнішнього середовища в межах від мінус 15 до мінус 30 градусів. Отримали подальший розвиток методи підвищення ефективності роботи спліт-системи. Практична значимість полягає у вдосконаленні системи побутового кондиціонера типу спліт-системи для обігріву приміщень при температурі зовнішнього середовища в діапазоні від -15 до -30 градусів.
Усовершенствование конструкции кондицион Изучение строения кондиционера, принцип работы в двух режимах работы как на охлаждение в теплое, так и на обогрев в холодное время года. Усовершенствована конструкция кондиционера, который работает в режиме обогрева помещения при температуре внешней среды в пределах от минус 15 до минус 30 градусов. Получили дальнейшее развитие методы повышения эффективности работы сплит-системы. Практическая значимость заключается в усовершенствовании системы бытового кондиционера типа сплит-системы для обогрева помещений при температуры внешней среды в диапазоне -15 до -30 градусов.
Improvement of the design of the air conditioner due to changes in the design of the compressor in the process of work on heating in winter. Studying the structure of the air conditioner, the principle of working in two modes of operation as a cooling in the heat and on the heating in the cold season. Improved design of the air conditioner, which works in the mode of heating the room at the heat of the external environment in the range from minus 15 to minus 30 degrees. Further developed methods of improving the performance of the spline system. Practical value is to improve the system of domestic air conditioner type split system for heating the premises at the heat of the external environment in the range -15 to -30 degrees.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_4_13
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10875
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2018_N4_13.pdf750,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.