Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11109
Title: Економічна безпека: виникнення поняття та рівні формування
Authors: Цимбаленко, Н. В.
Keywords: економічна безпека
міжнародна економічна безпека
економічна безпека держави
економічна безпека регіону
економічна безпека підприємства
economic security
international economic security
economic security of the state
economic security of the region
economic security of the enterprise
Issue Date: Jun-2018
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Цимбаленко Н. В. Економічна безпека: виникнення поняття та рівні формування / Н. В. Цимбаленко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 27 червня 2018 року. – Вип. 37. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 2018. – С. 58-61.
Abstract: Розглянуто передумови виникнення поняття економічної безпеки. Досліджено ієрархічну супідрядність і взаємозв’язок рівнів забезпечення економічної безпеки.
The preconditions for the emergence of the concept of economic security are considered. Hierarchical subordination and interconnection of levels of economic security are investigated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11109
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181213_303.pdf383,06 kBAdobe PDFView/Open
20181213_303_Titul.pdf608,21 kBAdobe PDFView/Open
20181213_303_Zmist.pdf415,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.