Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11119
Title: Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової стійкості та платоспроможності банку
Authors: Черниш, Ольга Василівна
Божко, Т. О.
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Черниш О. В. Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової стійкості та платоспроможності банку / О. В. Черниш, Т. О. Божко // Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 12-13 квітня 2018 року. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – С. 130-133.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11119
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181214_303.pdf222,59 kBAdobe PDFView/Open
20181214_303_Titul.pdf185,39 kBAdobe PDFView/Open
20181214_303_Zmist.pdf163,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.