Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11330
Title: Аналіз практичних аспектів виробничої практики в процесі адаптації студентів до умов виробництва
Other Titles: Analysis of the practical aspects of the manufacturing practice in the process of adapting students to the conditions of the production
Authors: Салій, О. О.
Бессарабов, В. І.
Keywords: виробнича практика
практичні аспекти
освітній процес
production practice
practical aspects
training
Issue Date: Apr-2017
Publisher: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Салій О. О. Аналіз практичних аспектів виробничої практики в процесі адаптації студентів до умов виробництва / О. О. Салій, В. І. Бессарабов // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (19 квітня 2017 р., Переяслав-Хмельницький). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 32. ‒ С.133-136.
Abstract: Навчання з проведенням виробничої практики – це механізм, який забезпечує як загальний, так і спеціальний розвиток майбутнього фахівця, де відбувається устаткування професійних навиків. Система освітнього процесу студента на базі виробничої практики включає багатовимірний підхід із застосуванням одночасно багатьох практичних аспектів, що дозволяють готувати майбутніх інженерів-технологів, рівень кваліфікації яких відповідає сучасному замовленню ринку праці. Студенти - бакалаври за напрямом підготовки «Фармація» проходять виробничу практику на фармацевтичних підприємствах України. Головними завданнями виробничої практики є психологічна, соціальна та фізіологічна адаптація студентів до умов виробництва, удосконалення й конкретизація професійних знань, умінь і навичок, накопичення досвіду самостійної роботи в ході виконання складних виробничих робіт, освоєння новітніх технологій, сучасного обладнання, засобів механізації та автоматизації; оволодіння досвідом роботи фахівців галузі та кращих працівників виробництва; питань наукової організації праці, вивчення технічної і технологічної документації підприємства; застосування знань на практиці, розв'язання складних виробничих завдань, тощо.
Training with production practice is a mechanism that provides both general and special professional development in the future, where professional skills are formed. The system of student educational process on the basis of production practice includes a multidimensiona l approach that uses as many practical aspects as possible to prepare future engineers whose qualification level corresponds to the current order of the labor market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11330
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.