Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11577
Title: Фінансова звітность підприємств дизайн-діяльності в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів
Other Titles: Financial reporting of design activity enterprises in the conditions of expanding of scope of application of international standards
Authors: Саюн, А. О.
Keywords: фінансова звітність
міжнародні стандарти
гармонізація
таксономія.
financial reporting
international standards
harmonization
taxonomy
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Саюн А. О. Фінансова звітность підприємств дизайн-діяльності в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів / А. О. Саюн // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 296-299.
Abstract: Надано результати аналізу стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні, як одного з найважливіших нормативних документів, загалом показують позитивну тенденцію у формуванні та створенні законодавчо-нормативних, методологічних, методичних та організаційних передумов для застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності суб'єктами господарювання. Метою стало визначення ключових проблем переходу на МСФЗ. Охарактеризовано поняття, як "таксономія фінансової звітності" та визначено шляхи гармонізації фінансової звітності підприємств дизайн-діяльності в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів.
The results of the analysis of the strategy of applying IFRS in Ukraine as one of the most important normative documents generally show a positive tendency in the formation and creation of legislative, normative, methodological, methodological and organizational prerequisites for the application of IFRS in the compilation of financial statements by economic entities. The goal was to identify key transition issues to IFRS. The concept of "taxonomy of financial reporting" has been characterized and the ways of harmonization of financial reporting of designing enterprises in the conditions of expansion of sphere of application of international standards have been defined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11577
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V2_P296-299.pdf209,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.