Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/116
Title: Особливості моделювання облікової політики за МСФЗ
Other Titles: Особенности моделирования учетной политики по МСФО
MODELLING SPECIFICS ACCOUNTING POLICIES UNDER IFRS
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: облікова політика
суттєвість
модель
МСФЗ
моделювання
МСБО
П(С)БО
Issue Date: Nov-2015
Abstract: Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/116
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezverhiy_KV_stattya.pdf224.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.