Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11694
Title: Корозійна стійкість евтектичних (α-Al + Mg2Ge) сплавів алюмінію потрійної системи Al-Mg-Ge
Authors: Щербакова, Л. Г.
Борисенко, Ю. В.
Харченко, Ю. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Харченко Ю. В. Корозійна стійкість евтектичних (α-Al + Mg2Ge) сплавів алюмінію потрійної системи Al-Mg-Ge / Ю. В. Харченко; наук. кер. Л. Г. Щербакова, Ю. В. Борисенко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 629-630.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11694
Appears in Collections:Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NRMSE2018_V2_P629-630.pdf884,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.