Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/117
Title: ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: витрати
непрямі витрати
облік
внутрішньогосподарський контроль
бюджетування
моделювання
ефективність
Issue Date: 19-Dec-2011
Citation: Безверхий К.В. Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / К. В. Безверхий. ‒ К., 2011. ‒ 20 с.
Abstract: У дисертації обґрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та їх вплив на побудову обліку і контролю непрямих витрат цих підприємств. Удосконалено систему документального оформлення господарських операцій з обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств, що сприятиме посиленню обліково-контрольної інформації для потреб управління. Внесено пропозиції щодо вдосконалення побудови синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат. Визначено бюджетування непрямих витрат промислових підприємств як ефективний інструмент управління ними. Розроблено модель внутрішньогосподарського контролю непрямих промислових підприємств, що враховує елементи підсистеми внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат як складової системи внутрішньогосподарського контролю промислового підприємства в цілому. Розроблено загальну методику і комплексний підхід до оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/117
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezverhii.doc317 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.