Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11789
Title: Електродеіонізаційне видалення іонів HCrO4- з комбінованого розчину із застосуванням органо-неорганічного іоніту
Authors: Дзязько, Ю. С.
Борисенко, Ю. В.
Чміленко, В. В.
Keywords: електродеіонізація
електродіаліз
іонний обмін
хромат
органо-неорганічний аніоніт
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чміленко В. В. Електродеіонізаційне видалення іонів HCrO4- з комбінованого розчину із застосуванням органо-неорганічного іоніту / В. В. Чміленко; наук. кер. Ю. С. Дзязько, Ю. В. Борисенко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 643-644.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11789
Appears in Collections:Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NRMSE2018_V2_P643-644.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.