Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/118
Title: Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: облік
звітність
податок на додану вартість
єдиний реєстр податкових накладних
рахунок
учет
отчетность
налог на добавленную стоимость
единый реестр налоговых накладных
счет
accounting
reporting
value added tax
a single register of tax invoices
expense
Issue Date: Jan-2015
Citation: Безверхий К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 1. – C.26 – 33.
Source: Бухгалтерський облік і аудит
Abstract: У статті розглянуто питання особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій. Метою дослідження є аналіз змін вітчизняного законодавства стосовно особливостей обліку і звітності з податку на додану вартість. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій. В результаті проведеного дослідження виділено особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій. Отриманий результат буде корисним для застосування суб'єктами господарювання усіх організаційно-правових форм, що є платниками податку на додану вартість. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині виділення особливостей обліку і звітності за податком на додану вартість.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/118
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий ПДВ 2015.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.