Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/119
Title: Звітність про результати соціальної діяльності підприємства
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: звітність
соціальний звіт
моделі
діяльність
підприємство
форма звіту
результати
отчетность
социальный отчет
модели
деятельность
предприятие
форма отчета
результаты
reporting
social report
models
activity
enterprise
reporting form
Issue Date: Aug-2015
Citation: Безверхий К. В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – C. 165–174.
Abstract: Метою статті є розробка звітності про результати соціальної діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети охарактеризовано міжнародні моделі соціального звітування у світі; розроблено Звіт про результати соціальної діяльності підприємства. Методи аналізу, синтезу та історико-еволюційний метод використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання звітності про результати соціальної діяльності підприємства. Внесені пропозиції будуть корисними для вчених, які займаються питанням соціального звітування, державних органів, які займаються регулюванням соціальної звітності та побудовою концепції її подальшого розвитку, а також усіх зацікавлених особах. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у частині розробки форми Звіту про результати соціальної діяльності підприємства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/119
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezverhiy_KV_stattya.pdf448,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.