Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11911
Title: Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства
Authors: Нефедова, Т. М.
Позенко, В. В.
Issue Date: Aug-2018
Publisher: ЦФЕНД
Citation: Позенко В. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства / В. В. Позенко ; наук. кер. Т. М. Нефедова // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14 серпня 2018 року. – У 3-х ч. – Ч. 3. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – С. 32-34.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11911
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та інвестицій (ФІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190114_314.pdf271,19 kBAdobe PDFView/Open
20190114_314_Titul.pdf436,8 kBAdobe PDFView/Open
20190114_314_Zmist.pdf325,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.