Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11941
Title: Аналіз практичних навичок майбутніх фахівців в умовах проходження виробничої практики на фармацевтичних підприємствах
Other Titles: Analysis of the practical skills of future specialists in the conditions of passing of the industrial practice at pharmaceutical enterprises
Authors: Салій, О. О.
Бессарабов, В. І.
Keywords: виробнича практика
практичні аспекти
освітній процес
фармація
industrial practice
practical aspects
educational process
pharmacy
Issue Date: May-2017
Publisher: НФаУ
Citation: Салій О. О. Аналіз практичних навичок майбутніх фахівців в умовах проходження виробничої практики на фармацевтичних підприємствах / О. О. Салій, В. І. Бессарабов // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції "Навчання протягом життя (Life Long Learning)": наука, освіта, практика : матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 року. – Харків : НФаУ, 2017. – С. 133-136.
Abstract: Виробнича практика студентів-бакалаврів за напрямом підготовки "Фармація" проводиться на виробничих фармацевтичних підприємствах України. Головне завдання виробничої практики – закріплення знань, одержаних у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах хіміко-фармацевтичних закладів. В переважній більшості роботодавці орієнтуються на підготовлену робочу силу, фахівців, які володіють професійними компетенціями, добре знають сучасні методи виробництва лікарських засобів, здатні застосовувати свої знання для підвищення якості промислового виробництва. Отже, роботодавці охоче будуть запрошувати на роботу вчорашніх студентів з більш високим рівнем практичної підготовки. Метою дослідження є проведення аналізу практичних навичок, що мають формуватися за час проходження виробничої практики для розв’язання практичних завдань сучасного виробництва лікарських засобів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11941
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.