Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11946
Title: Педагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів професійної освіти
Other Titles: Pedagogical component in the content of training of the bachelor of professional studies
Authors: Внукова, Ольга Миколаївна
Keywords: компетентнісний підхід
педагогічна компетентність
зміст підготовки
психолого-педагогічні дисципліни
бакалавр професійної освіти
Issue Date: 2018
Citation: Внукова О. М. Педагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів професійної освіти / О. М. Внукова // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 69-72.
Source: Наукові записки. Серія : Педагогічні науки
Academic notes. Series : Pedagogical sciences
Abstract: Стаття присвячена розгляду змісту підготовки бакалаврів професійної освіти на сучасному етапі, зокрема, його педагогічного компоненту. Розглянуто особливості педагогічної компетентності, яка виражається у програмних результатах навчання. Виділено три рівня педагогічної компетентності (теоретичний, методичний, практичний) та їх показники. Обгрунтовано перелік психолого-педагогічних дисциплін, які можуть бути включені в навчальний план підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Виділені основні фактори (професійна спрямованість, ціннісні орієнтири майбутніх педагогів; професійна компетентність викладачів; зміст теоретичної та практичної підготовки; технології професійного навчання, матеріально-технічна база навчального закладу) та організаційно-педагогічні умови формування педагогічної компетентності на першому рівні вищої освіти для студентів спеціальності "Професійна освіта" (за спеціалізаціями).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11946
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISBN: 978-7406-57-8
ISSN: 2415-7988
2521-1919
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-pages-69-72.pdfVnukova407,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.