Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12031
Title: Теоретичні аспекти побудови плану рахунків в автоматизованій системі обліку та звітності
Other Titles: Theoretical aspects of construction of the uniform information model, different account plans in the automated accounting system
Authors: Осмятченко, Володимир Олександрович
Матюха, Микола Миколайович
Keywords: план рахунків
інформаційні системи обліку
моделювання
методологія
мепінг побудови плану рахунків
Issue Date: 2012
Citation: Осмятченко В. О. Теоретичні аспекти побудови плану рахунків в автоматизованій системі обліку та звітності / В. О. Осмятченко, М. М. Матюха // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 2 (9). – С. 125-133.
Source: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
Abstract: У статті розглянуто системний підхід щодо створення Плану рахунків на основі лінгвосемантичної моделі, яка об'єднує в собі різні облікові системи, по суті є теоретичною передумовою побудови уніфікованих облікових систем. При цьому запропоновано елементи Плану рахунків для узагальнення різносегментної інформації при застосуванні інформаційних систем обліку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12031
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1111.pdf226,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.