Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/121
Title: Соціально-орієнтована звітність підприємства
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: соціальна звітність
фінансова звітність
податкова звітність
прострочена заборгованість
оплата праці
працівники
Issue Date: Mar-2015
Citation: Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 2-3. – C.70 – 78.
Source: Бухгалтерський облік і аудит
Abstract: У статті висвітлюється питання соціально-орієнтованої звітності підприємства. Виділено підходи до формування фінансової звітності, що містить дані про соціально-орієнтовану діяльність суб’єкта господарювання в Україні. Наведена авторська пропозиція щодо відображення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівникам підприємства у Балансі (Звіті про фінансовий стан) ф. № 1 та у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва ‒ Балансі ф. № 1-м. Удосконалено: а) форму № 5 „Примітки до річної фінансової звітності” шляхом відображення інформації щодо кількості працівників, фонду оплати праці і заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування у розрізі категорій працівників; б) форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого із них податку ф. 1 ДФ шляхом відображення простроченої заборгованість у вигляді доходу ‒ заробітної плати працівникам підприємства поквартально та відповідно на початок та на кінець календарного року. Доповнено додаток до таблиці 1 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Форма Д 4) відповідними показниками щодо простроченої заборгованості у вигляді заробітної плати працівникам підприємства в розрізі відповідних місяців у яких виникла така заборгованість.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/121
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий К.В._Стаття.pdf311,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.