Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12177
Title: Імуногенність інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту індиків "Полімун РТ інак"
Other Titles: Immunogenicity of inactivated vaccine against infectious rhinotracheitis of turkeys "Polimun RT inak"
Authors: Недосєков, В. В.
Мазуркевич, В. І.
Салій, О. О.
Годовський, О. В.
Keywords: метапневмовірус
вакцина
імуногенність
антитіла
імуноферментний аналіз
metapneumovirus
vaccine
immunogenicity
antibodies
immunoassay analysis
Issue Date: 2018
Citation: Імуногенність інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту індиків "Полімун РТ інак" / В. В. Недосєков, В. І. Мазуркевич, О. О. Салій, О. В. Годовский // Ветеринарна медицина. – 2018. – Вип. 104. – С. 351-355.
Source: Ветеринарна медицина
Veterinary medicine
Abstract: Інактивовані МПВІ-вакцини в основному використовуються для отримання високих, довготривалих та рівномірних рівнів антитіл в організмі індичок-несучок, які раніше були провакциновані живими вакцинами або уражені польовим вірусом у процесі вирощування. Підставою для використання інактивованих вакцин для імунізації птиці батьківського гурту є покращення їх захисту не тільки проти респіраторних проявів ТРТ, а також і проти репродуктивних ознак (зниження яйценоскості), пов’язаних з МПВІ інфекцією. Нерідко застосування інактивованих вакцин проти МПВІ також комбінують вірус з кількома іншими вірусами, які також викликають розлади дихальних шляхів та/або репродуктивних органів. Звичайна програма передбачає застосування інактивованої вакцини для імунізації індичок у період щонайменше через 4–6 тижнів після останньої вакцинації живою вакциною, до 28-тижневого віку, за 4 тижні перед початком яйценоскості. Інактивована вакцина виготовляється як емульсія "вода-в-маслі" індивідуальної імунізації птиці. Частіше застосовують внутрішньом’язове або підшкірне її введення. Численні дослідження підтвердили виникнення високу ефективність створення перехресного імунітету між підтипами А та В. Застосування вірусів цих підтипів викликає в організмі птиці розвиток імунітету також і проти вірусу підтипу С, проте останній не викликає перехресного імунітету з вірусами підтипів А та В. Разом з тим, рівень атенуації, також як і походження вірусу, використовуваного в різних вакцинах (що визначають їх ефективність), є набагато важливішими факторами у виборі препарату, особливо, якщо мова йде про вакцинацію курчат. Дослідженнями вітчизняних і закордонних авторів доведено, що успіху в профілактиці даного захворювання можливо домогтися, забезпечуючи поєднання постійних заходів з біобезпеки з хорошими умовами утримання птахів і ретельним контролем гігієни, а також використання відповідної програми вакцинації. На данний момент в Україні немає розроблених вакцин проти інфекційного ринотрахеїту. Тому перед авторами стояло завдання розробити сучасну інактивовану вакцину для профілактики захворювання.
The purpose of this work was to determine the effectiveness of immunity and its duration after the use of inactivated vaccine against infectious rhinotracheitis of turkeys. In the experiment were used 40 chicks of 21 day-old age with the SPF status and 40 turkeys of 14 days of age, seronegative for infectious rhinotracheitis. Formed into four groups of birds - three experimental and one control. In the study was used vaccine "Polimun RT inac", developed on the basis of BIOTESTLAB Ltd. For use, the average sample of each vaccine series was used. Immunogenicity study of the vaccine: Before vaccination from all birds were obtained samples of blood from which serums were prepared, which were transferred to the "Center for Veterinary Diagnostics" for the study of the level of specific antibodies against aMPV by the method of immunoassay (ELISA). In the study were used test kits produced by the company IDEXX (USA). To all birds inoculated the vaccine intramuscularly and subcutaneously in a volume of 0.5 cm3 ≥ 106.5 TCID 50/ml, and during 21 days birds were observed. 21 days after vaccination samples of blood were taken from the birds, from which blood serums were obtained for laboratory studies. Study of the immunity duration. After studying of immunogenicity of the vaccine, the experimental birds were transferred to the PP "Viznyuk" in the village .New Ushytsa .Blood sampling from poultry and the receipt of serum was carried out at 91, 182, 270 and 360 days after vaccination. Antibodies in the serum were determined using the ELISA method. Study of the immunogenicity of the vaccine. It was found that at the 21st day after vaccination, all bird of experimental groups had specific antibodies against aMPV in the range of 750 to 900, which is a sufficient level for protection. In the birds of control groups, a minimal level of antibodies is recorded. Investigations of the duration of immunity showed that the level of antibodies on day 91 was on average in 1991 in turkeys and 781 in chickens, in 182 in 706 and 732, in 270 in 462 and 594, and at 360 at 196 for chickens and were absent in turkeys. In all birds during the observation period, no signs of respiratory diseases and other clinical signs of the disease were detected. Thus, according to the results of the conducted research, it was established that after inoculation with vaccine "Polimun RT inac" antibodies are kept in turkeys for 180 days and in chickens for 270 days. As a result of the study of three batches of the drug Polimun RT inac it was established that: — vaccine Polimun RT inac on the 21st day, stimulates the formation of a virus specific antibodies in protective levels; — antibodies in protective levels are kept in turkeys for 180 days and in chickens for 270 days.After this time, antibody titers are declining, which confirms the thesis of the vaccine developers against the rhinotracheitis of turkeys in Europe and the world about the need for primer vaccination with live vaccines; — the vaccine is effective and after the state registration.can be recommended for the prevention of infectious rhinotracheitis of turkeys in farms.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12177
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 0321-0502
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VetMed_104_Titul.pdf349,74 kBAdobe PDFView/Open
VetMed_104-pages-351-355.pdf13,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.