Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12192
Title: Використання трикотажу підвищеної міцності для армування композиційних матеріалів
Other Titles: Использование трикотажа повышенной прочности для армирования композиционных материалов
Authors: Боброва, Світлана Юріївна
Калюжний, Вадим Євгенович
Галавська, Людмила Євгеніївна
Keywords: композиційний матеріал
трикотажний армуючий елемент
трикотаж підвищеної міцності
композиционный материал
трикотажный армирующий элемент
трикотаж повышенной прочности
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Боброва С. Ю. Використання трикотажу підвищеної міцності для армування композиційних матеріалів / С. Ю. Боброва, В. Є. Калюжний, Л. Є. Галавська // Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Херсон, 22-23 листопада 2018 року. – Херсон : ХНТУ, 2018. – С. 25-26.
Abstract: Впровадження композиційних матеріалів у різні сфери промисловості дозволить уникнути використання металоконструкцій й радикально підвищити міцність, надійність, безпеку та різні експлуатаційні показники об’єктів виробництва з урахуванням умов їх використання та призначення. У роботі проаналізовано особливості будови композиційних матеріалів та можливість використання кулірного трикотажу з різного виду сировини у якості армуючого елемента. Зокрема, розглядається питання виготовлення на плосков’язальному та круглов’язальному обладнанні трикотажу підвищеної міцності різних кулірних переплетень, що можуть служити у якості армуючої компоненти композиційних матеріалів. Вибір переплетення для формування армуючої компоненти слід здійснювати у відповідності до цільового призначення композиційного матеріалу, а саме урахування товщини, поверхневої густини та руйнуючого напруження композита. В умовах в’язальної лабораторії кафедри технології трикотажного виробництва вироблено зразки трьох кулірних переплетень із високомолекулярної поліетиленової нитки торгової марки Doyentrontex лінійної густини 132 текс. Полотна, виготовлені на плосков'язальному обладнанні (гладь, репс), мають значну наскрізну пористість, що дає змогу рекомендувати їх у якості армуючої компоненти для виготовлення композитів.
Внедрение композиционных материалов в различных сферах промышленности позволит избежать использования металлоконструкций и радикально повысить прочность, надежность, безопасность и различные эксплуатационные показатели объектов производства с учетом условий их использования и назначения. В работе проанализированы особенности строения композиционных материалов и возможность использования кулирного трикотажа из различных видов сырья в качестве армирующего элемента. В частности, рассматривается вопрос изготовления на плосковязальном и кругловязальном оборудовании трикотажа повышенной прочности различных кулирный переплетений, которые могут служить в качестве армирующей компоненты композиционных материалов. В условиях вязальной лаборатории кафедры технологии трикотажного производства изготовлены образцы трех кулирных переплетений из высокомолекулярной полиэтиленовой нити торговой марки Doyentrontex линейной плотности 132 текс. Полотна, изготовленные на плосковязальном оборудовании (гладь, репс), имеют значительную сквозную пористость, что позволяет рекомендовать их в качестве армирующей компоненты для изготовления композитов.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12192
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezy_Bobrova_Kaliugny_Halavska_2018_KHNTU.pdf308,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.