Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12246
Title: Формування елементів облікової політики у сучасних умовах господарювання
Other Titles: Formation of elements of accounting policy in modern economic conditions
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Ременний, Андрій Дмитрович
Keywords: облік
облікова політика
елементи облікової політики
господарювання
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Citation: Матюха М. М. Формування елементів облікової політики у сучасних умовах господарювання / М. М. Матюха, А. Д. Ременний // Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 1 грудня 2018 року. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. – С. 205-207.
Abstract: Основна мета облікової політики – забезпечення одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності, з метою прийняття відповідних рішень. Поняття облікової політики не обмежується лише складанням та поданням фінансової звітності. Звітність може бути достовірною лише за умови правильної організації та ведення бухгалтерського обліку. Таким чином, більш повним є наступне визначення: облікова політика – це сукупність дій з формування комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації і ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності підприємства, інтересам його власника.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12246
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Матюха_Ременний.pdf174,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.