Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12336
Title: Особливості магнітовпорядкованих частинок за даними методу феромагнітного резонансу
Authors: Редько, Я. В.
Супрун, Н. П.
Keywords: феромагнітний резонанс
наночастинки
магнетит
інтенсивність сигналу ФМР
спектри
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Редько Я. В. Особливості магнітовпорядкованих частинок за даними методу феромагнітного резонансу / Я. В. Редько, Н. П. Супрун // Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion / за заг. ред. Л. І. Зубкової : (1-2 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - С. 204-207.
Abstract: Отримано спектри феромагнітного резонансу зразків синтетичних та природних магнетитів, встановлено взаємозв’язок одержаних сигналів феромагнітного резонансу (ФМР) із магнітними властивостями досліджуваних зразків. Вперше досліджено характеристики магнітовпорядкованих синтетичних та природних магнетитів за даними феромагнітного резонансу і проаналізовано відмінності у спектрах ФМР, що обумовлені різницею у розмірах та, відповідно, властивостей отриманих зразків. Метод ФМР виявився ефективним безконтактним методом, який дозволяє визначати розмір та, відповідно, магнітні властивості магнетитів у чистому вигляді. Очікується успішне застосування ФМР для дослідження особливостей магнітокерованих частинок, що містять нанокомпозити на текстильній основі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12336
ISBN: 978-617-7506-25-5
Appears in Collections:Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)
KyivTex&Fashion

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyivTextFashin2018_P204-207.pdf455,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.