Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12358
Title: Метод проектів у системі підготовки інженерів-педагогів швейної галузі
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: вища освіта
професійна освіта
швейна галузь
метод проектів
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Деркач Т. М. Метод проектів у системі підготовки інженерів-педагогів швейної галузі / Т. М. Деркач // Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion / за заг. ред. Л. І. Зубкової : (1-2 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - С. 293-296.
Abstract: Мета дослідження полягає у висвітленні особливостей застосування методу проектів у підготовці інженерів-педагогів швейної галузі. Удосконалено методику навчання, а також зміст професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 015 Професійна освіта за рахунок упровадження методу проектів для вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні в освітній процес КНУТД авторських навчально-методичних матеріалів для забезпечення підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта. Розроблені матеріали можуть бути застосовані в роботі закладів підвищення кваліфікації викладачів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, на семінарах професорсько-викладацького складу з проблем удосконалення професійної освіти.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12358
ISBN: 978-617-7506-25-5
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
KyivTex&Fashion

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyivTextFashin2018_P293-296.pdf409,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.