Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12359
Title: Педагогічні інновації при вивченні української мови як іноземної майбутніми фахівцями легкої промисловості
Authors: Богославець, Л. П.
Keywords: фахівці легкої промисловості
інноваційні активні та інтерактивні методики навчання
ділові ігри
студенти-іноземці
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Богославець Л. П. Педагогічні інновації при вивченні української мови як іноземної майбутніми фахівцями легкої промисловості / Л. П. Богославець // Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion / за заг. ред. Л. І. Зубкової : (1-2 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - С. 297-301.
Abstract: У статті розглянуто питання підготовки висококваліфікованих фахівців легкої промисловості відповідно до потреб ринку праці, упровадження наукових досліджень у сучасне виробництво на основі інноваційних активних та інтерактивних методик навчання та спробувати вирішити цю проблему комплексно. Проаналізовано принципи оптимізації процесу навчання іноземних студентів української мови, а також визначено ефективні інноваційні методологічні підходи та інструментальні засоби, що можуть бути використані при викладанні дисципліни. Наукова новизна дослідження полягає в міждисциплінарному підході до сучасної методики викладання філологічних наук, де вперше комплексно застосовано історичний, соціологічний культурологічний аналіз. Запропоновано досвід застосування нових інформаційних технологій, телекомунікаційних засобів на основі педагогічного проектування всіх складових освітньо-інформаційного середовища та освітнього процесу в цілому. Практичне значення дослідження забезпечується тим, що висвітлені в ньому положення можуть бути використані на практиці при розробці навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна".
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12359
ISBN: 978-617-7506-25-5
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
KyivTex&Fashion

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyivTextFashin2018_P297-301.pdf412,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.