Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12484
Title: Казуальність між елементами структури звіту про управління та інтегрованої звітності
Authors: Безверхий, К. В.
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Безверхий К. В. Казуальність між елементами структури звіту про управління та інтегрованої звітності / К. В. Безверхий // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 18 квітня 2019 року. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 17-18.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12484
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий_2019.pdf404,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.