Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12564
Title: Reduction of balcony slab junction thermal bridge effects in old buildings
Authors: Kuznetsova, O. O.
Keywords: thermal bridge
balcony slab junction
linear thermal transmittance
transmission heat loss
renovation
тепловий місток
сполучення балконної плити
лінійний коефіцієнт теплопередачі
втрати тепла
реконструкція
Issue Date: 2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Kuznetsova O. O. Reduction of balcony slab junction thermal bridge effects in old buildings / O. O. Kuznetsova // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2018 року. – Вип. 33. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2018. – C. 567-573.
Abstract: Renovation of old residential buildings is a way to enhance thermal efficiency of building stock. Along with thermal insulation of external walls, roofs etc., thermal bridges, essential components of the transmission heat losses of a building, have to be properly treated as well. In the article different strategies to minimize thermal bridges due to balcony slab junctions in an old residential building were analyzed. As a result of the thermal modeling the most favorable approach was proposed.
Реконструкція старих житлових будинків є одним із способів підвищення теплової ефективності житлового фонду. Поряд з теплоізоляцією зовнішніх стін, дахів тощо, також повинна бути приділена відповідна увага тепловим місткам, що сприяють значним тепловим втратам будівлі. У статті аналізуються різні стратегії мінімізації теплових втрат через теплові містки у місці сполучення балконних плит в старому житловому будинку. В результаті теплового моделювання запропоновано найбільш оптимальний варіант.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12564
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPRNOUG_20180228_V33_P567-573.pdf721,36 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180228_V33_Titul.pdf621,01 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180228_V33_Zmist.pdf370,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.