Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12565
Title: Reduction of thermal transmittance through wall parapet and flat roof junction
Authors: Kuznetsova, O. O.
Keywords: thermal bridge
parapet to flat roof junction
linear thermal transmittance
transmission heat loss
тепловий місток
сполучення парапету та плаского даху
лінійний коефіцієнт теплопередачі
втрати тепла
Issue Date: 2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Kuznetsova O. O. Reduction of thermal transmittance through wall parapet and flat roof junction / O. O. Kuznetsova // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 27 червня 2018 року. – Вип. 37. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2018. – C. 416-421.
Abstract: Today the urgent issue is to increase the energy efficiency of buildings. Along with the thermal insulation of exterior walls, roofs, etc., due consideration should be given to thermal bridges that contribute to significant thermal losses of buildings. The article analyzes various strategies for minimizing heat losses through thermal bridges at junction between the parapet and the flat roof. As a result of thermal modeling the most optimal variant is offered.
На сьогодні актуальним питанням є підвищення енергетичної ефективності будівель. Поряд з теплоізоляцією зовнішніх стін, дахів тощо, також повинна бути приділена відповідна увага тепловим місткам, що сприяють значним тепловим втратам будівлі. У статті аналізуються різні стратегії мінімізації теплових втрат через теплові містки у місці сполучення парапету та плаского даху. В результаті теплового моделювання запропоновано найбільш оптимальний варіант.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12565
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPRNOUG_20180627_V37_P416-421.pdf815,21 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180627_V37_Titul.pdf608,22 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180627_V37_Zmist.pdf415,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.