Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12566
Title: Reduction of thermal transmittance through light steel frame walls
Authors: Kuznetsova, O. O.
Keywords: steel framed wall
thermal break
linear thermal transmittance
transmission heat losses
стіна із металевим каркасом
тепловий розрив
лінійний коефіцієнт теплопередачі
втрати теплоти
Issue Date: 2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Kuznetsova O. O. Reduction of thermal transmittance through light steel frame walls / O. O. Kuznetsova // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 29 серпня 2018 року. – Вип. 38. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2018. – C. 238-242.
Abstract: Metal stud wall systems for residential buildings are gaining in popularity. However, very strong thermal bridges caused by highly conductive metal studs worsen the thermal performance of such walls. So, various wall configurations have been developed to improve their thermal performance. In this paper the comparison of thermal performance of conventional steel framed wall (so called “cold construction”) and the construction with thermal breaks installed between stud flanges and exterior sheathing has been made. The results of computer modeling indicate that installing thermal breaking systems is an effective way to improve the thermal performance of metal stud walls.
Системи стін із металевим каркасом для житлових будинків дедалі набувають популярності. Проте значний вплив містків холоду, викликаний високотеплопровідними елементами металевого каркасу, знижує теплову ефективність таких стін. Через це різноманітні конфігурації для таких стін були розроблені для підвищення їх теплової ефективності. У даній роботі було зроблено порівняння теплових характеристик звичайної стіни зі сталевим металевим каркасом (так званої "холодної конструкції") та конструкції з термовкладишами, встановленими у місті контакту металевих конструкцій каркасу та зовнішньою обшивкою. Результати комп'ютерного моделювання вказують на те, що встановлення систем термічних розривів є ефективним способом підвищення теплової ефективності стін із металевими каркасами.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12566
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPRNOUG_20180829_V38_P238-242.pdf473,98 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180829_V38_Titul.pdf517,03 kBAdobe PDFView/Open
TPRNOUG_20180829_V38_Zmist.pdf295,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.