Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12569
Title: Розробка концепції управління інноваційною діяльністю підприємства
Other Titles: Разработка концепции управления инновационной деятельностью предприятия
Development of the concept of innovative activity management of the enterprise
Authors: Гончаренко, І. М.
Лю, Ці
Keywords: інновація
інноваційна діяльність
інноваційна політика
інноваційний розвиток
інноваційна стратегія
підприємство
місія підприємства
внутрішнє середовище
зовнішнє середовище
модель
мережева економіка
инновация
инновационная деятельность
инновационная политика
инновационная стратегия
предприятие
миссия предприятия
внутренняя среда
внешняя среда
сетевая экономика
innovation
innovation activity
innovation policy
innovative development
innovation strategy
enterprise
enterprise mission
internal environment
external environment
model
network economy
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Гончаренко І. М. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю підприємства / І. М. Гончаренко, Лю Ці // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 57-61.
Abstract: Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів розробки концепції управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства в умовах ринкової економіки. В статті розглянуто етапи розробки такої концепції, визначено основні моделі стратегічного управління інноваційним розвитком та виділено серед них найбільш ефективну, на думку авторів, для більшості підприємств інноваційну модель розвитку.
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов разработки концепции управления инновационной деятельностью современного предприятия в условиях рыночной экономики. В статье рассмотрены этапы разработки такой концепции, определены основные модели стратегического управления инновационным развитием и выделено среди них, наиболее эффективную, по мнению авторов, для большинства предприятий инновационную модель развития.
The article is devoted to the consideration of theoretical aspects of the development of the concept of modern enterprise innovative activity management in the market economy. The authors of the article present the stages of development of such a concept, determine main models of strategic management of innovation development, and outline the authors view of the most effective innovative development model for the majority of enterprises.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12569
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P057-061.pdf162,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.