Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12578
Title: Особливості бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Other Titles: Особенности бизнес-планирования внешнеэкономической деятельности предприятия
Features of business planning of foreign economic activity of the enterprise
Authors: Кащенюк, І. П.
Шкода, М. С.
Keywords: фактори конкуренції
зовнішнє середовище
оцінка конкурентних сил
потенційні іноземні ринки
факторы конкуренции
внешняя среда
оценка конкурентных сил
потенциальные иностранные рынки
factors of competition
external environment
estimation of competitive forces
potential foreign markets
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Кащенюк І. П. Особливості бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / І. П. Кащенюк, М. С. Шкода // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 112-115.
Abstract: У статті досліджено процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; обґрунтовано необхідність виходу підприємства на новий зовнішній ринок, виділено перелік необхідних даних при дослідженні потенційного іноземного ринку.
В статье исследован процесс планирования внешнеэкономической деятельности предприятия; обоснована необходимость выхода предприятия на новый внешний рынок, выделено перечень необходимых данных при исследовании потенциального иностранного рынка.
The article deals with the process of planning of foreign economic activity of the enterprise; the necessity of the enterprise to enter the new foreign market is substantiated, the list of necessary dynamics is indicated in the study of the potential foreign market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12578
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P112-115.pdf278,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.