Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12581
Title: Розвиток маркетингової діяльності підприємства на основі застосування інформаційних технологій
Other Titles: Развитие маркетинговой деятельности предприятия на основе применения информационных технологий
Development of marketing activity of the enterprise on the basis of application of information technologies
Authors: Брусніцина, Д. Е.
Родіонов, С. О.
Keywords: інформаційні технології
інтернет-маркетинг
маркетингова діяльність
розвиток маркетингової діяльності
информационные технологии
интернет-маркетинг
маркетинговая деятельность
развитие маркетинговой деятельности
information technologies
internet marketing
marketing activity
development of marketing activity
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Брусніцина Д. Е. Розвиток маркетингової діяльності підприємства на основі застосування інформаційних технологій / Д. Е. Брусніцина, С. О. Родіонов // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 128-134.
Abstract: У роботі проаналізовані можливості сучасних інформаційних технологій для використання їх в діяльності сучасного підприємства. В ході досліджуваної роботи був проведений аналіз інтернет-сайту ТОВ «Роберт Бош ЛТД», а саме продукції ТМ «Buderus», в результаті якого було запропоновано впровадити технології для поліпшення збуту продукції, а саме: контекстна та медійна реклама; відео-реклама; брендування; текстово-графічні блоки; SEO-оптимізація.
В работе проанализированы возможности современных информационных технологий для использования их в деятельности современного предприятия. В ходе исследовательской работы был проведен анализ интернет-сайта ТОВ «Роберт Бош ЛТД», а именно продукции ТМ «Buderus», в результате которого было предложено внедрение технологий для улучшения сбыта продукции, а именно: контекстная и медийная реклама; видео-реклама; брендирование; текстово-графические блоки; SEO-оптимизация.
The paper analyzes the possibilities of modern information technologies for their use in the activity of the modern enterprise. In the course of the research work, the analysis of the website of the «Robert Bosh Ltd.» was launched, namely, the introduction of the Buderus TM, as a result of which it was recommended to use technology to improve the marketing of the product, namely: text and image advertising; video advertising; branding text-graphic blocs; SEO-optimization.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12581
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P128-134.pdf181,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.