Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12583
Title: Ультразвуковий спосіб визначення об'ємної щільності текстильних матеріалів
Authors: Здоренко, В. Г.
Барилко, С. В.
Барилко, О. В.
Лісовець, С. М.
Issue Date: 25-Feb-2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торговлі України
Citation: Пат. 132500 Україна, МПК G01N 29/00 (2018.01), G01N 33/36 (2006.01). Ультразвуковий спосіб визначення об'ємної щільності текстильних матеріалів / В. Г. Здоренко, С. В. Барилко, О. В. Барилко, С. М. Лісовець ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201810131 ; заявл. 11.10.2018 ; опублік. 25.02.2019 ; Бюл. № 4. – 8 с.
Abstract: Ультразвуковий спосіб визначення об'ємної щільності текстильних матеріалів, який полягає у тому, що випромінюють в текстильний матеріал перпендикулярно до його поверхні ультразвукові хвилі, приймають ультразвукові хвилі, які пройшли текстильний матеріал, перетворюють прийняті ультразвукові хвилі в електричну напругу і визначають об'ємну щільність текстильного матеріалу. Одночасно з прийомом ультразвукових хвиль, які пройшли текстильний матеріал, приймають ультразвукові хвилі, які відбилися від текстильного матеріалу, перетворюють відбиті ультразвукові хвилі в електричну напругу, за значенням цієї напруги визначають розмір пор і середній діаметр ниток текстильного матеріалу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12583
Appears in Collections:Винахідницька діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_на_корисну_модель_132500.pdf501,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.