Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12676
Title: Особливості формування іміджу закладу вищої освіти
Other Titles: Особенности формирования имиджа учреждения высшего образования
Features of the formation of the idea of higher education institution
Authors: Станкова, А. О.
Холодний, Г. О.
Keywords: імідж
імідж ЗВО
маркетинговий інструментарій
освітній брендинг
имидж
имидж ЗВО
маркетинговый инструментарий
образовательный брендинг
image
image of University
marketing toolkit
educational branding
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Станкова А. О. Особливості формування іміджу закладу вищої освіти / А. О. Станкова, Г. О. Холодний // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 414-418.
Abstract: У роботі розглянуто основні особливості формування іміджу університету. Представлено основні характеристики процесу формування іміджу ЗВО. Зроблено висновок про необхідність дотримання послідовності використання маркетингового інструментарію для формування іміджу ЗВО.
В работе рассмотрены основные особенности формирования имиджа университета. Представлены основные характеристики процесса формирования имиджа ЗВО. Сделан вывод о необходимости соблюдения последовательности использования маркетингового инструментария для формирования имиджа ЗВО.
The paper considers the main features of forming the University's image. The basic characteristics of the process of forming the image of the University are presented. The conclusion is made on the necessity to follow the sequence of use of marketing tools for forming the image of the University.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12676
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P414-418.pdf158,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.