Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12688
Title: Голка в’язальної машини
Authors: Здоренко, Валерій Георгійович
Олійник, Олена Юріївна
Рубанка, Микола Миколайович
Keywords: голка
в’язальна машина
Issue Date: 10-May-2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 134410 Україна, МПК D04B 15/04 (2006.01). Голка в’язальної машини / В. Г. Здоренко, О. Ю. Олійник, М. М. Рубанка ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201813062 ; заявл. 29.12.2018 ; опублік. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 2 c.
Abstract: Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою з робочими гранями, яка відрізняється тим, що п'ятка виконана трубчастою розрізною, параметри якої вибираються із співвідношень: R=(1,5…2,0)с; Δ=(0,2…0,5)с; b=(1,5…2,0)с, де R - зовнішній радіус робочої грані п'ятки; с - товщина хвостовика; Δ - відстань між робочими гранями; b - товщина п'ятки.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12688
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134410_patent.pdf177,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.