Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12695
Title: Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
Authors: Голик, Т. М.
Issue Date: 2018
Citation: Голик Т. М. Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. М. Голик // В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий : матеріали науково-практичної конференції Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 25 вересня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 16-19.
Abstract: Світові процеси глобалізації та інформатизації, динамічні зміни в економіці й суспільстві, реформаційні процеси, що мають місце в освіті, визначають особливу увагу науковців до дослідження проблеми розумового виховання особистості. Вперше проблема розумового виховання виокремилася в окрему педагогічну проблему в історико-педагогічній спадщині педагогів-науковців у 50-60-х рр ХХ ст.. До цієї проблеми на сторінках журналу «Советская педагогика» зверталися Л. Виготський («Мышление и речь») Л. Занков («Вопросы обучения и развития ребенка»), Д. Богоявленський, Н. Менчинська («О взаимоотношении воспитания и развития ребенка») М. Гончаров, К. Кабанова-Меллер («Формирование у школьников приемов умственной деятельности»), А. Зельберштейн («Полезные педагогические исследования»), В. Сухомлинський («Разум и руки», «Первые шаги самостоятельной трудовой жизни юношей и девушек»), тощо.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12695
Appears in Collections:В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOS2018_P016-019.pdf606,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.