Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12697
Title: Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
Authors: Зінченко, О. І.
Issue Date: 2018
Citation: Зінченко О. І. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. І. Зінченко // В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий : матеріали науково-практичної конференції Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 25 вересня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 23-29.
Abstract: Стаття присвячена аналізу сучасних філософських та психолого-педагогічних знань про феномен “дитинство” та висвітленню проблеми філософії дитинства у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Дає уявлення про сутнісно-цільові ознаки дитинства як педагогічної категорії, змістове навантаження та методологічний аналіз феномена “дитинство”. Прослідковано генезу проблеми філософії дитинства у філософських та педагогічних системах, розкрито різні підходи до проблеми періодизації дитинства у людинознавчих науках, зроблено спробу дати визначення поняття “філософії дитинства” як педагогічної категорії та нового напрямку філософсько-педагогічних учень. Проаналізовано теоретико-практичний досвід педагога-мислителя та його погляди на природу дитини, шляхи розв'язання проблеми створення умов для розвитку дитинства педагогічним колективом коледжу. Досліджено та обґрунтовано важливість періоду дитинства для розвитку нервової системи, мислення, формування світогляду дитини. Показано можливості творчого використання ідей філософії дитинства у практиці діяльності сучасної школи. Розроблено авторську модель школи за В. Сухомлинським як екологічного середовища дитинства та розвитку дитини.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12697
Appears in Collections:В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOS2018_P023-029.pdf628,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.