Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12698
Title: Розвиток творчої особистості: діалог з В. О. Сухомлинським через роки
Authors: Ларіонова, В. В.
Issue Date: 2018
Citation: Ларіонова В. В. Розвиток творчої особистості: діалог з В. О. Сухомлинським через роки / В. В. Ларіонова // В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий : матеріали науково-практичної конференції Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 25 вересня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 29-33.
Abstract: Людство перебуває сьогодні на новому етапі розвитку цивілізації – розбудовується постіндустріальне, інформаційне суспільство, суспільство знання. Інтенсивне зростання високотехнологічних виробництв, високий динамізм змін, глобалізаційні процеси, інтелектуалізація праці, утвердження дослідницько-інноваційного типу розвитку – виклики сучасності, які вимагають від особистості пошуків шляхів актуального реагування, творчої активності та ініціативності, продукування нових, оригінальних ідей. У соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12698
Appears in Collections:В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOS2018_P029-033.pdf614,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.