Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12699
Title: Розвиток конструктивного мислення в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
Authors: Шкарупа, Г. М.
Issue Date: 2018
Citation: Шкарупа Г. М. Розвиток конструктивного мислення в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. М. Шкарупа // В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий : матеріали науково-практичної конференції Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 25 вересня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 33-36.
Abstract: Закон України про вищу освіту визначає як головну мету "підготовку конкурентноспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях". Фахівцях, здатних забезпечувати і випереджати численні потреби ринку, створювати нові продукти, пропонувати нові товари та послуги належної якості. Окреслені очікувані ознаки сучасного фахівця, самим законом тісно пов’язані із поняттям самореалізації особистості. Педагогіка ХХІ сторіччя розглядає "педагогічну підтримку" як один з перспективних і успішних векторів в моделюванні особистості. Педагогічна підтримка має за мету розкриття та розвиток суб’єктивного потенціалу людини. В. О. Сухомлинський неодноразово зауважив, що розвиток особистості є постійний і нескінченний процес. І в певному віці розвиток творчого потенціалу виступає не просто його вагомим складником, а запорукою правильного обраного професійного майбутнього. Цей аспект набуває особливої ваги в умовах професійної підготовки майбутніх дизайнерів в умовах мистецького коледжу, де студенти за віковими характеристиками – підлітки, що долають межу ранньої юності. Наскільки складним чи неконтрольованим буде шлях студентів творчих ВУЗів до омріяної спеціальності, значною мірою залежить від стратегії закладу, методично вибудованої в педагогічному колективі. Спрямування до творчої самореалізації, розвиток особистості, яка прагне самовдосконалення, розвиток конструктивного мислення у дитини, учня, студента – важливі задачі і глибока, кропітка і послідовна робота, до якої долучаються всі учасники освітнього процесу, – без перебільшення їх можна віднести до тих фундаментальних проблем, над розв’язком яких замислюються педагоги, науковці та законодавці на протязі всієї історії людства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12699
Appears in Collections:В. О. Сухомлинський відомий та незвіданий

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOS2018_P033-036.pdf607,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.