Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12726
Title: Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів
Authors: Рульова, А. В.
Кислова, О. В.
Keywords: хімічне нікелювання
кислотні та лужні розчини
нікель фосфорне покриття
химическое никелирование
кислотные и щелочные растворы
никель фосфорное покрытие
chemical nickel plating
acid and alkaline solutions
nickel phosphate coating
Issue Date: 2019
Citation: Рульова А. В. Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів [Електронний ресурс] / А. В. Рульова, О. В. Кислова // Технології та дизайн. - 2019. - № 1 (30). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_1_17.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Досліджувані кислотні розчини хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів характеризуються вузьким робочим діапазоном значень рН і високими значеннями температури. Буферні сполуки дозволяють підтримувати склад розчину в необхідних межах. Застосування модифікованого кислотного розчину на основі нікель ацетату дозволяє працювати в більш низькому діапазоні температур, забезпечує хорошу швидкість процесу і можливість коригування розчину при організації тривалого робочого циклу. Показано, що досліджуваний розчин хімічного нікелювання є більш енергоефективним та екологічно безпечнішим, технологічно стабільним. Встановлено, що проведення хімічного нікелювання в досліджуваному розчині є економічно вигідним внаслідок зниження температури проведення процесу та зменшення витрат на обробку відходів виробництва через зниження залишкового вмісту нікелю в відпрацьованому розчині.
Исследуемые кислотные растворы химического никелирования алюминия и его сплавов характеризуются узким рабочим диапазоном значений рН и высокими значениями температуры. Буферные соединения позволяют поддерживать состав раствора в необходимых пределах. Применение модифицированного кислотного раствора на основе никель ацетата позволяет работать в более низком диапазоне температур, обеспечивает хорошую скорость процесса и возможность корректировки раствора при организации длительного рабочего цикла. Показано, что исследуемый раствор химического никелирования является более энергоэффективным и экологически безопасным, технологически стабильным. Установлено, что проведение химического никелирования в исследуемом растворе является экономически выгодным вследствие снижения температуры проведения процесса и уменьшения затрат на обработку отходов производства из-за снижения остаточного содержания никеля в отработанном растворе.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_1_17
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12726
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2019_N1_17.pdf480,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.