Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13016
Title: Іншомовна підготовка фахівців сфери міжнародних відносин (андрагогічний підхід)
Authors: Богуславець, Андрій Валентинович
Лавриненко, Ніна Юріївна
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Богуславець А. В. Іншомовна підготовка фахівців сфери міжнародних відносин (андрагогічний підхід) / А. В. Богуславець, Н. Ю. Лавриненко // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. (9 квітня 2019 р., м. Київ) / за заг. ред. М. О. Чернець. - Київ : КНУТД, 2019. - С. 3-5.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13016
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2019_P003-005.pdf341,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.