Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1322
Title: Багаторівневі перетворювачі з паралельним з’єднанням автономних інверторів напруги
Authors: Шавьолкін, О. О.
Росінська, Г. П.
Keywords: multilevel converter
voltage source inverter
two-level inverter
three-level NPC inverter
THD
a circulating current
многоуровневый преобразователь
автономный инвертор напряжения
двухуровневый инвертор
трехуровневый NPC инвертор
коэффициент гармоник
уравнительный ток
багаторівневий перетворювач
автономний інвертор напруги
дворівневий інвертор
трирівневий NPC інвертор
коефіцієнт гармонік
зрівнювальний струм
Issue Date: 2015
Citation: Шавьолкін О. О. Багаторівневі перетворювачі з паралельним з’єднанням автономних інверторів напруги [Текст] / О. О. Шавьолкін, Г. П. Росінська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 128-136.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки"
Abstract: Використаний відомий метод гармонійного аналізу та комп’ютерне моделювання з застосуванням програмного пакету Matlab. В ході роботи визначені середні значення напруги реактору на виході інвертору на інтервалі модуляції за різною кількістю паралельно з’єднаних інверторів. Отримані аналітичні вирази для визначення індуктивності вихідного реактору. Розроблені математичні моделі перетворювачів з паралельним з’єднанням за виходом дворівневих і трирівневих NPC інверторів. Показано, що збільшення кількості інверторів, що з’єднані паралельно, не суттєво сприяє зменшенню зрівнювальних струмів в їх вихідних колах. Запропоновано метод визначення амплітуди зрівнювального струму при паралельному з’єднанні інверторів за виходом. Отримані аналітичні вирази є основою для інженерної методики визначення параметрів схеми багаторівневого перетворювача з паралельним з’єднанням автономних інверторів напруги. Розроблені моделі можуть бути використані при проектуванні схем перетворювачів і в навчальному процесі в курсі енергетичної електроніки.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1322
Faculty: Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій
Department: Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P128-136.pdf424,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.